Jobbe sammen

Fredag 23. september gikk 19 av totalt 32 ansatte i Midt-Telemark Energi ut i streik. Med betydelig færre på jobb ble arbeidsdagen plutselig mer hektisk. Samtidig ble beredskapsplanen iverksatt og hele ledergruppa har siden da bidratt på flere områder.

  • Vi hadde tidlig møter med motparten for å diskutere om hvordan vi best kunne jobbe sammen under en konflikt. Vi ble enige om hvordan vi forholder oss til dispensasjoner, hvem som tar kontakt med hvem ved hendelser og gikk også gjennom flere «gråsoner» og hvordan vi skulle håndtere disse, sier Jonassen.


Tidlig ute med informasjon

Midt-Telemark Energi var også tidlig ute i media og på egen nettside med nyttig informasjon til kundene sine om konsekvenser av streiken. På nett finner du råd om alt fra å holde kjøleskapet lukket til å skaffe stearinlys og fyrstikker og viktige telefonnummer for varsling ved hendelser.

  • Våre kunder og omgivelser må også være godt forberedt i en slik situasjon. Media, eiere, kommunen og lokalbefolkning har derfor fått informasjon tidlig og jeg tror vårt budsakp har nådd ut. Under streiken har vi også daglig statusrapportering til Fylkesmann, KS Bedrift, NVE og kommunen, sier Jonassen.

Midt-Telemark Energi har sammen med sine tre eierkommuner hatt flere beredskapsøvelser med slike hendelser, der kommunikasjon og samarbeid har blitt testet.


Godt samarbeid

Selv om det er streik og konflikt så har god tone og kommunikasjon mellom partene vært viktig.

  • Både vi og motparten har vært opptatt av hvordan vi best kan håndtere streiken lokalt. Vi skal tross alt jobbe sammen etter streiken og dette er viktig for Midt-Telemark Energi som arbeidsplass, avslutter Jonassen.
 

3 gode tips:

  1. Iverksett beredskapsplanen raskt – så tidlig som mulig
  2. Inngå lokale avtaler så tidlig som mulig slik at når det skjer hendelser så vet alle hvem som skal gjøre hva.
  3. Bli enige om faste statusmøter. Midt-Telemark har to statusmøter, ett om morgenen og et ved arbeidsdagens slutt.

Kilde: KS Bedrift Energi