Meklingen startet onsdag og har frist kl. 24.00 torsdag 22. sept. Om et anbefalt forslag ikke oppnås, vil 284 ansatte i 17 energibedrifter være i streik fra arbeidstidens start fredag 23. september.

Les mer om bakgrunnen for meklingen: http://ksbedrift.no/arbeidsgiverservice/energimekling-2016/

Det er alltid taushetsplikt under mekling og vi kan derfor ikke kommentere underveis. Det er mekler Monica Hansen Nylund som vil formidle nyheter fra meklingen.
Forhandlingsutvalget for KS Bedrift består av:

  • Bjørg Ravlo Rydsaa, forhandlingsleder, adm.dir. KS Bedrift
  • Per Arne Kaarstad, styreleder, KS Bedrift
  • Olav Forberg, leder i Energiutvalget i KS Bedrift Energi
  • Mette Qvortrup, Østfold Energi

Fra KS Bedrift stiller også Frode Bård Nilssen (direktør Arbeidsgiverservice), Asle Strand (næringspolitisk rådgiver Energi), Barbro Noss (juridisk rådgiver), Trygve Nøst (spesialrådgiver), Bjørg Åse Wølneberg (rådgiver), Kanwal Suleman (advokat) og Mads Opsahl (kommunikasjonsansvarlig). I tillegg deltar Gunnar Owren (rådgiver KS, Arbeidsliv).