Nyhetsartikkel

25 august 2016

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Uendra magasinfylling. Ved utgangen av veke 33 var fyllingsgraden i norske magasin 81,5 prosent, det same som veka før.

Fyllingsgrad er lik medianverdien på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 85,3 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 76,8 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 82,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 33, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Magasinfylling veke 33

81,5% / 0,0%

 

 

Kommentarer

kommentarer