Nyhetsartikkel

08 september 2021

15,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 35 2021: Omtrent same tapping av magasina enn veka før. Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgrada i norske magasin 65,6 prosent, opplyser NVE.

Fundin

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,2 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 57,4 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer