Nyhetsartikkel

18 mars 2021

6,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida

Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i norske magasin 50,4 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 44,0 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 31,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 10, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer