Nyhetsartikkel

06 november 2019

4,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 44 var fyllinga i norske magasin 80,0 prosent.

Magasinfyllinga gikk ned med 1,3 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,6 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 66,9 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 44, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer