Nyhetsartikkel

02 april 2019

Annullering av 40,5 millioner elsertifikater

Den 1. april ble 40,5 millioner elsertifikater for 2018 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Totalt ble 40 470 300 elsertifikater annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 12 605 253 elsertifikater annullert i Norge og 27 865 047 annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 31,4 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2018. Beholdningen reduseres dermed med 9,1 millioner elsertifikater, og er etter annulleringen for 2018 på 1,6 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 10 364 elsertifikater (Sverige: 7 757 og Norge: 2 607). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres tirsdag 16. april 2019 kl 13.00.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

 

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2018 var elsertifikatkvoten på 15,3 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

  1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr  (1,5 x kr 200) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2018 til og med 31. mars 2019.

Kommentarer

kommentarer