Nyhetsartikkel

01 april 2019

Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden

Globalt har temperaturen steget med 0,73 grader fra førindustriell tid (1861–1890) til moderne tid (1991-2018). I samme periode har gjennomsnittstemperaturen økt med rundt 1,3 grader i Norge, skriver NRK.

– Dette er dessverre ikke overraskende, men føyer seg inn i det globale mønsteret med oppvarming, sier Hans Olav Hygen, sjef ved avdeling for klimatjenester hos Meteorologisk institutt.

En av grunnene til at Norden er mer utsatt for temperaturøkningen er nærheten til Arktis, der havisen smelter raskere på grunn av oppvarming. Jo mindre is og snø til å reflektere solstrålene tilbake til atmosfæren, jo varmere blir temperaturen over bakken.

Kommentarer

kommentarer