Nyhetsartikkel

11 mars 2019

Hydro oppruster Husnes-verket

Hydro investerer 1,4 milliarder kroner i å gjenåpne en av produksjonslinjene på Husnes.

Det vil også øke miljøutslippene fra anlegget, ifølge selskapet.

 <p><b>SKAL BYGGES OM:</b> Aluminiumsverket til Hydro på Husnes skal bygges om slik at man igjen får produsert fra to produksjonslinjer.</p>
SKAL BYGGES OM: Aluminiumsverket til Hydro på Husnes skal bygges om slik at man igjen får produsert fra to produksjonslinjer.

 

I september tok Hydro avgjørelsen om å gjenåpne hall B på Husnes, som ble nedstengt i 2009.

Selskapet skal bruke 1,4 milliarder kroner på å få hall B i gang igjen. Det skjer etter bedring i det globale markedet for aluminium.

I regnskapsrapporten for fjerde kvartal pekte Hydro på at det globale markedet for primæraluminium var i underskudd i 2018, og at aluminiumslagrene er på vei nedover.

Etter et underskudd på rundt 2 millioner tonn i fjor er markedsbalansen ventet å vise et underskudd på 1 til 1,5 millioner tonn i 2019, ifølge kvartalsrapporten.

Mens markedet i Kina er antatt å være omtrent i balanse er det ventet et underskudd i resten av verden.

Vil gi økte utslipp
Husnes-anlegget er den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge målt etter produksjonskapasitet. Det har to haller, A og B, hver med 200 elektrolyseceller.Hydro investerer 1,4 milliarder kroner i å gjenåpne en av produksjonslinjene på Husnes.

Men den økte produksjonen vil gi økte utslipp av fluor og svovel. Selskapet har søkt om å få øke utslippene til luft av fluorider fra ni kilo til 12,5 kilo per time og svoveldioksid fra 375 tonn til 550 tonn i året.

I tillegg søker Hydros datterselskap Sør-Norge Aluminium også om å få øke utslippet av støv fra 20 kilo til 25 kilo per time.

«De økte utslippene av fluorider kan gi økte miljøeffekter, bedriften vil få krav til å følge opp dette», skriver Miljødirektoratet i en melding.

Oppgraderer utstyret
I forbindelse med gjenopptagelsen av produksjonen skal hallen oppgraderes, og full produksjon skal være i gang fra midten av neste år.

Det vil også bli bygd en ny støperiovn, og gassrenseanlegget vil bli oppgradert. Det vil bli økt gjenbruk av kjølevannet i støperiet, og en større oljeutskiller skal bidra til å redusere oljeutslippene.

For dyrt å kopiere Karmøy
Hydro påpeker i en melding til Miljødirektoratet at det vurderte å bruke den nye og avanserte teknologien som er satt i drift på Karmøy.

«Dette ble imidlertid svært kostbart, og plassforhold gjorde det også vanskelig å få til en slik løsning. Det ble derfor besluttet å basere en restart på gjenbruk av så mye som mulig av cellene, byggene og infrastrukturen rundt», skriver Hydro.

Hydro åpnet i fjor et avansert testanlegg på Karmøy, hvor ny teknologi skal redusere energiforbruket i produksjonen av aluminium.

Frykter ny strømkabel
Verket på Husnes kan også bli påvirket dersom regjeringen gir tillatelse til å bygge strømkabelen Northconnect fra Sima i Hardanger til Peterhead Skottland.

I fjor advarte Hydro mot å bygge ut kabelen, som er planlagt med en kapasitet på 1.400 megawatt og eies av Vattenfall, Lyse, Agder Energi og Hafslund E-Co.

Kabelen vil bidra til at kraftprisene i Norge øker med mellom 0,7 øre og 1,7 øre per kilowattime, og Hydro frykter at dette over tid kan påvirke lønnsomheten i Husnes-anlegget, som bruker svært mye strøm.

Kommentarer

kommentarer