Nyhetsartikkel

14 februar 2019

Ny rapport om elsertifikatmarkedet

Fredag 22. februar kl. 13:00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 4 2018 om elsertifikatmarkedet

Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater.

I forbindelse med publisering av kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten til å publisere en ny liste med planlagte prosjekter i Sverige. Listen oppdateres hvert kvartal.

NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2019 på følgende datoer:

  1. kvartal 2019: 22. mai 2019
  2. kvartal 2019: 22. august 2019
  3. kvartal 2019: 22. november 2019
  4. kvartal 2019: 22. februar 2020

Kvartalsrapportene vil bli publisert på NVEs nettside under statistikk og publikasjoner. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.

Listen over planlagte prosjekt i Sverige vil være tilgjengelig for nedlasting under Energimyndighetens markedsstatistikk.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer