Nyhetsartikkel

05 februar 2019

Lysbakken vil dele ut ekstra bostøtte

SV-lederen vil gi en ekstra utbetaling til de mange som kan merke strømprishoppet ekstra godt i de kalde vintermånedene.

I utgangspunktet vil SV foreslå å gi en ekstra utbetaling på en flat sum til de som har bostøtte, med et tillegg for hver person som bor i husstanden. Men de vil også se på muligheten for at flere som ikke kan betale strømregningen kan søke om ekstra støtte:

– Under den blå regjeringen har det vært innstramminger i bostøtte. Så det er ganske mange med dårlig økonomi som ligger rett under grensen, blant annet mange uføre og mange eldre med lav pensjon, sier Lysbakken til VG.

SV tar sikte på å fremme forslaget på Stortinget torsdag.

– Det å ikke vite hvordan regningene skal betales skaper stor utrygghet – det har vi løst før, og det kan vi løse igjen, sier Lysbakken.

I dag skriver VG om at kraftprisene har økt kraftig, i tillegg til at nettleien har økt. Det fører til høyere strømregninger enn noengang, som mange sliter med å betale i de kalde vintermånedene.

Har gjort det før
Da SV satt i regjering i 2011, ble det gjennomført en liknende ordning for de som går på bostøtte. Den gang var det tørrår, og i tillegg stengte Sverige kjernekraftverk for overhalling. Norge hadde for liten tilgang på kraft, og det førte til en strømpris-krise.
– Da hadde vi en tilsvarende situasjon med mange som var fortvilet fordi de slet med å betale regningen. Da antydet regjeringen det ville koste 320 millioner at hver husstand skulle få 2500 kroner, og litt ekstra per husstandsmedlem, sier han og legger til:

– Vi må se på summene nå – det kan godt hende at det må være høyere denne gangen. Det har skjedd en del endringer i levekostnader, men det er et godt eksempel.

Strømpriser rett til værs – og verre skal det bli
– Har vi råd til det?
– Det har vi selvfølgelig råd til. Hvis reg skulle finne problemer med å finne midler til det, kan de for eksempel utsette det de lover i regjeringsplattformen om å kutte i formuesskatten. Det handler om prioriteringer.

Lysbakken sier det er prinsipielt viktig å sørge for at økningen i strømprisen ikke rammer de som har det minst hardest.

Strømprisene kan forbli høye helt til våren
– Det er det som skjer hvis ikke de får en håndsrekning som skaper trygghet. Vi vet at en sånn økning i strømprisen det gir trøbbel for mange med dårlig økonomi, og det er nå folk som frykter for hvordan de skal betale regningene.

Han dessuten ha oppvarmingsutgifter permanent inn i bostøtteberegningen.

Erna Solberg vil vente og se
SV-lederen konfronterte statsminister Erna Solberg med problemstillingen i Stortinget sist onsdag, hvor den nye regjeringserklæringen til Høyre, Frp, Venstre og KrF ble debattert.
Statsministeren påpekte at strømprisene og bostøtte er noe de må se på.

Hun påpekte at det ikke var naturlig å stemme for SVs forslag nå, men at de må se hvordan strømprisen utvikler seg fremover.

– Det er helt riktig at man i 2011 kopierte det Bondeviks andre regjering også gjorde da man hadde høy strømpris. Men på det tidspunktet var nok strømprisen høyere enn i dag, sa statsministeren.

– Det er en viktig problemstilling å se på, fordi vi har også før i borgelige regjeringer brukt bostøtten til å være målrettet for å nå grupper. Men da har altså prisnivået i forhold til inntekt vært litt annerledes, og høy strømpris har vært litt lengre enn det nå har, sa Erna Solberg i Stortinget.

Lysbakken vil ha ekstra utbetalinger allerede.
– Høye strømpriser gir utrygghet blant folk med dårlig råd, og mange er usikre på hvordan regningen skal betales. i 2011 gikk den daværende regjeringen inn for en ekstra utbetaling til de som har bostøtte, mange av de som har ekstra dårlig råd i vårt samfunn. 320 mill ekstra ble bevilget den gangen. Jeg vil oppfordre statsministeren til å gjøre det samme, sier Lysbakken.

Kommentarer

kommentarer