Nyhetsartikkel

25 januar 2019

Kraftanalytiker: – Prissituasjonen er ekstrem akkurat nå

På ett år er kraftprisen doblet, og norske forbrukere må regne med å måtte punge ut flere tusen kroner ekstra.

– Vi er i en mer ekstrem situasjon nå enn tidligere. Sist gang vi så et så høyt prisnivå på strøm var i 2010, altså ni år siden. Vi forventer at denne tendensen vil fortsette i tiden som kommer.

Det sier Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker for THEMA Consulting Group til NRK.

Strømprisene har altså doblet seg i Norge i forhold til samme tid i fjor. Årsaken til prishoppet skyldes faktorer både utenlands og i Norge.

Rennesund forklarer at hovedårsaken er en tredobling av prisen for CO₂-kvoter i det europeiske kvotemarkedet, samt økt pris for gass og kull.

– I tillegg har vi hatt en tørr vår og sommer med lite nedbør som har strukket seg utover vinteren.

Importen henger høyest

Norges kraftproduksjon består for det meste av vannkraft. Likevel virker de høye kull- og gasspriser i Europa inn på våre strømpriser. Det forklarer administrerende direktør Jørgen Gunnestad i Salten Kraftsamband Handel slik:

– Det er veldig dyrt å slippe ut CO₂, og det er veldig dyrt å kjøpe kull. Norge utveksler kraft med land som baserer forbruket på nettopp kull, og dermed blir prisene mellom Norden og Europa likere. Når vi i tillegg har lite vann i magasinene og et økt strømforbruk om vinteren, blir prisen høy.

Gunnestad sier at prisen hovedsakelig virker høy siden det står i kontrast med prisene i de foregående år.

– Det er jo fordi vi har hatt en periode med veldig lave priser. Når det da svinger over på den andre siden av skalaen virker det veldig dyrt.

Må ut med mer 4000 kroner mer

Marius Holm Rennesund / Thema Consulting Group
Marius Holm Rennesund, THEMA Consulting Group.Foto: THEMA Consulting Group

Tar man utgangspunkt i at en småbarnsfamilie bruker 25.000 kilowattimer i løpet av et år, har de da brukt 4.250 kroner mer i 2018 enn i 2017.

Dersom prisene på kull og gass holder seg høye, og dersom snømangelen fortsetter, kan dette sammen føre til at strømprisene blir uvanlig høye i andre kvartal.

– Aktørene forventer at prisene holder seg høye gjennom 2019. Det er fordi man forventer høye brensels- og CO₂-priser samt at man har lite snø i fjellene.

– Så sant det ikke snør voldsomt før våren i år, så får vi lite hjelp av snøsmeltingen til magasinene, sier kraftanalytiker Rennesund.

Fornybart kan stabilisere

Akkurat nå er prisene hakket lavere i Nord-Norge og Midt-Norge enn på Østlandet og Vestlandet. Ifølge SKS-direktør Gunnestad vil dette stabilisere mot våren.

Les mer på nrk.no

 

Kilde: NRK

Kommentarer

kommentarer