Nyhetsartikkel

21 januar 2019

Liten drahjelp til klimastatsråder

– Klimaminister Ola Elvestuen og klimaengasjerte statsråder fra de fire partiene har i ny regjeringserklæring få konkrete forpliktelser de kan slå i bordet med når regjeringens prioriteringer gjøres opp internt, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm.
– Jeg vil advare regjeringens klimaengasjerte: Nå har dere flertall. Heretter får dere liten drahjelp fra Stortinget. Det er opp til dere nå. Vi i ZERO skal gi dere ideer og forslag, men nå må dere selv vinne sakene i regjering, sier Holm.
– Regjeringens klimasuksess hviler nå på om de klarer å omsette gode klimaplaner til konkrete tiltak. Her hviler det et stort ansvar på statsminister Erna Solberg for å sikre konkrete teknologiskift og klimapolitikk som gjør en reell forskjell, sier Holm.

– At ambisjonen øker fra 40% til 45 % kutt i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 er bra, men ingen garanti for flere effektive klimatiltak, sier Holm.

Full fart for grønt skifte til sjøs
– Et klart lyspunkt er målet om å halvere utslipp i innenriks sjøfart innen 2030, som gir Elvestuen solid ryggdekning for ny strategi for grønn skipsfart som er underveis. Norsk maritim bransje kan gjøre en stor forskjell globalt, og samtidig styrke seg som grønn og lønnsom næring for Norge, sier Holm.
Bevegelse for oljefondets mulighet til investeringer i fornybar energi
– Det er positivt at det skal legges frem mandat for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi under miljømandatet, selv om det gjenstår se hvor stort Regjeringen vil gjøre dette, sier Marius Holm.
Utslipp skal koste, men ikke fra biler
– En økning i CO2-avgiften på 5% sender et tydelige signal om at det skal bli dyrere å forurense, og vil bidra til å understøtte viktige teknologiskift. Men at vegtrafikk i praksis er unntatt ved at vegbruksavgiften senkes tilsvarende, svekker incentivet til omstilling av tungtransport, sier Marius Holm.

Kommentarer

kommentarer