Nyhetsartikkel

16 januar 2019

Ørsted indstiller salgsproces for eldistributions- og privatkundeforretning

Finansministeriet meddelte 13. januar 2019 Ørsted, at der ikke længere er den fornødne politiske opbakning til at fortsætte den igangværende strukturerede salgsproces vedr. den danske eldistributionsforretning, privatkundeforretning for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning. Ørsteds bestyrelse har på den baggrund besluttet at afbryde processen.

Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at Ørsted ikke er den bedste langsigtede ejer af de nævnte forretninger, og at det er i selskabets, aktionærernes og kundernes interesse, at de overgår til et nyt ejerskab med henblik på at skærpe Ørsteds strategiske fokus og ambition om at skabe et globalt førende selskab inden for grøn energi.

Ørsted vil derfor fortsat klassificere de nævnte aktiviteter som bestemt for frasalg, og fortsætte sin afdækning af forskellige exit-muligheder, hvilket ultimativt også kunne ske ved en udskillelse af de pågældende forretninger til Ørsteds aktionærer. Det igangværende arbejde med at udskille de nævnte aktiviteter i et selvstændigt selskab vil derfor fortsætte.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2018.

Kommentarer

kommentarer