Nyhetsartikkel

21 november 2018

23,2 TWh ny produksjon godkjent – mest i Sverige

Per 1. November 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 23,2 TWh. Av dette er 16,7 TWh bygget i Sverige og 6,5 TWh bygget i Norge.

I løpet av tredje kvartal 2018 er det godkjent og satt i drift 0,6 TWh i Norge og 0,9 TWh i Sverige. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.Totalt er 21,6 TWh under bygging per 1. November 2018, hvorav 10,9 TWh i Sverige og 10,6 TWh i Norge. Utover dette er 1 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Sverige gjennomførte per 1. Oktober 2018.

Dette kommer frem i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte sertifikater i begge land.

Energimyndigheten og NVE jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen for elsertifikatmarkedet. I forbindelse med Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjonsbehandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 3. Kvartal 2018 her.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Kommentarer

kommentarer