Nyhetsartikkel

31 oktober 2018

Mørke skyer over markedene

Det er store bevegelser på børsene verden over. Etter flere måneder med stor optimisme i de fleste finansielle markeder ser markedet nå ut til å fokusere mer på de mørke skyene i horisonten.

Av LOS Energy

For dyrt?
Korreksjonen i aksjemarkedet tyder på at markedsaktørene mener at selskapene har vært overpriset. Når det gjelder råvareprisene kan korreksjonen forstås som at markedet har overvurdert fremtidig etterspørsel. Svakere forventninger til etterspørsel tyder også på at markedet forventer lavere vekst i økonomien fremover. Det mangler ikke på faresignaler som eksempelvis global handelskrig, tyrkisk og italiensk statsgjeld, stigende amerikanske renter for å nevne noen. Usikkerheten og pessimismen skaper store bevegelser også i de nordiske kraftprisene.

Vaklende CO2-pris
For det nordiske terminmarkedet er det CO2-prisen som sørger for de største svingningene. Det hersker stor usikkerhet om Storbritannias utmelding av EU, og hvilken avtale som vil være gjeldene. Om det ikke blir noen avtale i det hele tatt, kan det trigge store utsalg av britiske utslippsrettigheter, noe som kan presse prisen for utslipp av CO2 ned igjen. Prisoppgangen vi har sett i utslippsmarkedet skyldes at det blir fjernet store volumer med utslippsrettigheter neste år, noe markedet forventer skal løfte prisen kraftig. Dersom de britiske kvotene blir sluppet ut i markedet, vil det være svært dempende på prisen.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer