Nyhetsartikkel

08 oktober 2018

Elavgiften ned 1 øre per kWh

Regjeringen foreslår å redusere elavgiften med ett øre per kWh, noe som vil gi nordmenn en avgiftslettelse på 650 millioner kroner.

Elavgiften foreslås redusert med ett øre fra dagens fra 16,58 pr kWh øre. (Prisjustert blir det 0,75 øre kWh)
Den reduserte elavgiften tilsvarer ca 180 kroner for en husholdsningskunde.

Siden dagens regjering tok over i 2013, har de økt den samme elavgiften  med 60 prosent.

Kommentarer

kommentarer