Nyhetsartikkel

10 september 2018

Strømprisene fremdeles høye

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,4 prosent fra august 2017 til august 2018, mens KPI-JAE steg 1,9 prosent i samme periode. Fra juli til august i år gikk KPI ned 0,4 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,5 prosent.

Høye strømpriser er den viktigste årsaken til at KPI var 3,4 prosent høyere i august 2018 enn samme periode i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget 37,9 prosent de siste tolv månedene, og det er først og fremst en nesten dobling i strømprisene som bidrar til dette, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Tolvmånedersendringen i KPI-JEL, KPI uten elektrisitetspriser, endte på 2,4 prosent i august.

Oppgangen i KPI siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av lavere priser på møbler og flybilletter.

En viktig årsak til at tolvmånedersveksten i KPI gikk opp fra 3,0 prosent i juli til 3,4 prosent i august var prisutviklingen på matvarer, som hadde en kraftigere nedgang fra juli til august i fjor enn i år. Også prisutviklingen på klær bidro ved at det ble målt en liten prisnedgang fra juli til august i fjor, mens det i år ble målt en prisoppgang.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,9 prosent i august, opp 0,5 prosentpoeng fra juli.

Les mer SSB

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før
KPI KPI-JAE
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juli 2018 – august 2018 Juli 2017 – august 2017
Andre varer og tjenester 0.2 0
Hotell- og restauranttjenester 0.7 0.5
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.7 0.2
Post- og teletjenester 0.1 0.9
Transport -2 -2.1
Helsepleie -0.1 0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -3.2 -0.8
Bolig, lys og brensel 0.3 0.2
Klær og skotøy 3.4 -0.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.6 -3.4
Totalindeks KPI – JAE -0.5 -0.9
Totalindeks KPI -0.4 -0.8

Månedsendring: Prisnedgang på flybilletter og mat

Fra juli til august falt KPI med 0,4 prosent. Dette var hovedsakelig som følge av rimeligere flybilletter, som etter to måneder med målt prisoppgang i juni og juli samlet gikk ned 25,2 prosent i august. Utenlandsbillettene hadde den klart største nedgangen, men også prisene på flybilletter innenlands gikk ned. Dette prisbildet for flybilletter i august er i tråd med det som også tidligere år har vært målt i KPI.

Matvareprisene faller tradisjonelt fra juli til august, og i år gikk prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer samlet ned med 1,6 prosent. Det ble målt prisnedgang på et bredt spekter av matvarer, med unntak av gruppene kjøtt samt oljer og fett. Videre bidro også tilbudsaktivitet på møbler til at konsumprisene gikk ned i august.

Økte priser på klær og bøker bidro til å dempe nedgangen i KPI i august.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2017 – august 2018

Kommentarer

kommentarer