Nyhetsartikkel

17 august 2018

Forsyningstilsynet uddyber beregning i ny høring

Forsyningstilsynet har modtaget mange kommentarer til deres timeberegning for myndighedsbehandling. Beregningsmetoden uddybes nu i ny høring.

’Fakturaer fra Forsyningstilsynet på vej’. Sådan lød overskriften i en nyhed fra Dansk Energi i sidste uge. Da elnetselskaberne modtog udkast til betalingsafgørelser, gav det anledning til en lang en række spørgsmål. Derfor har Forsyningstilsynet nu valgt at udsende nyt udkast til afgørelse i høring, hvilket Dansk Energi tager godt imod.

 

Flere netselskaber har overfor Forsyningstilsynet udtrykt utilfredshed i forhold til antallet af timer og den oplyste timepris, som tilsynet sendte i høring hos selskaberne i juli. Dansk Energi har desuden efterlyst langt mere gennemsigtighed i beregningerne fra Forsyningstilsynets side.

Forsyningstilsynet har taget branchens kommentarer til sig og har den 10. august udsendt brev til samtlige netselskaber.

– Vi ser grundigt på alle henvendelser, og vi vil gerne uddybe beregningsmetoden. Det vil vi indarbejde i et nyt udkast til afgørelse, som vi forventer at sende i høring senest den 15. august 2018 med forventet høringsfrist den 29. august 2018, skriver Forsyningstilsynet.

Dansk Energi ser udmeldingen fra Forsyningstilsynet som et skridt i den rigtige retning:

– Det er godt, at Forsyningstilsynet ikke sidder branchens kommentarer overhørig, men nu skal vi jo lige afvente om de fornyede høringer også reelt skaber mere gennemsigtighed. Timeberegnede gebyrer er bare svære at gennemskue og administrere og derfor vil branchen naturligt have stort fokus på den del, siger teamleder Dorte Gram.

OM SAGEN

  • Det er ikke nyt, at branchen betaler for myndighedsbehandling – men nu opkræves betalingen direkte hos de selskaber, der har givet anledning til omkostningen og ikke via Energinets tariffer
  • Ud over et timeberegnet gebyr opkræves også et grundbeløb ud fra mængden af leveret kWh. Hertil kommer et lovfastsat beløb, hvor selskabets andel også beregnes ud fra mængden af kWh.
  • På et tidspunkt kommer der også en tilsvarende faktura fra Ankenævnet på Energiområdet og for Energistyrelsens sagsbehandling.

Kommentarer

kommentarer