Nyhetsartikkel

01 august 2018

Frykter stans i industrien

Tillitsvalgt varsler en kommende kraftkrise.

Kraftmagasinene er 20 prosent lavere og snøreservene er 80 prosent lavere enn normalt. – Industrien kan bli sparekua i en kommende kraftkrise, sier Barbro Auestad i Industri Energi til Klassekampen.

Flere kraftverk rundt om i landet har måtte stoppe produksjonen i sommer. En vinter med lite snø i nærheten av vassdragene til kraftverkene, kombinert med en vår med rask smelting og brå flom etterfulgt av en knusktørr sommer, er grunnen.

Totalt sett er likevel magasinfyllingen på 60 prosent, men det er godt under normalen på 75 prosent på denne tida av året.

Ikke siden 1996 har fyllingsgraden vært lavere i uke 29, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere hovedtillitsvalgt ved Hydro Sundal, og arbeidsutvalgs­medlem i Industri Energi, Barbro Auestad, frykter at det er industrien som må betale prisen dersom vi ender opp med kraftmangel til vinteren.

Barbro Auestad

– Bekymringen for oss i industrien er at vi skal havne i den samme situasjonen som vi var i 2009 og 2010. Da måtte industribedrifter være stengt i korte perioder for å sørge for nok vann i magasinene slik at kraftproduksjonen kunne dekke alle andres kraftbehov, sier hun til Klassekampen.
– Innafor normalen
På denne tida av året fylles vanligvis magasinene opp, mens de tappes om vinteren. Selv om magasinene er 60 prosent fulle, kan det derfor likevel bli problemer senere, sier Auestad.

– De store magasinene er store nettopp for å kunne ha nok vann til høsten og vinteren. Kraftverkene tapper nå ned til kritisk lave nivåer, og fortsetter de med det, og det fortsatt blir tørt, vil det bli tomt, sier hun.

Ikke bekymret

Svein Taksdal

NVE mener at fyllingsgraden er innenfor den variasjonen som vi må regne med, og Svein Taksdal, fungerende direktør i hydrologisk avdeling, er så langt ikke bekymret for tilgangen på kraft.

– I øyeblikket har vi 60 prosent av breddfulle magasiner, og det er ingen akutt mangel. Riktignok er det under normalen, men likevel innenfor det variasjonsmonnet man må regne med i et værbasert kraftsystem. I Norge er det mange flerårsmagasin, og vi kan produsere nok kraft i et så tørt år som i år, men flere tørre år på rad vil kunne bli noe mer anstrengt, sier Taksdal til Klassekampen.

Han sier at kraftverkene som nå har tomme magasiner, i hovedsak har inntak fra elver og har lite magasinvolum. De går derfor fort tom for vann nå som det er lav vannføring i elvene. Disse ligger ofte langs veier eller i befolkede områder, og blir lett lagt merke til. De store magasinene høyt til fjells, som betyr mye mer for landets totale kraftproduksjon, har fortsatt betydelige vann igjen.

På tross av tørken fortsetter norske kraftselskaper å eksportere kraft til utlandet. Omkring 14 prosent av den norske produksjonen har gått til utlandet så langt i juli, viser tall fra Statnett. Auestad og Industri Energi blir ikke beroliget av NVEs analyser. De mener kraftselskapene om nødvendig må tvinges til å stanse eksporten dersom magasinfyllingen blir for lav.

– Nei, vi blir ikke beroliget av det NVE sier. De mangler totalt en analyse for hva som vil kunne skje framover. Dette er en styrt nedtrapping, og ikke kun skapt av været.

Austestad mener tappingen av magasinene må trappes ned fram til vi har et fornuftig magasinnivå.

– Dersom selskapene ikke klarer dette selv, må det opprettes en nasjonal standard for vannmagasin, slik at forsyningssikkerheten blir sikret, sier hun.

Kilde: Klassekampen

Kommentarer

kommentarer