– Kan bli en spennende vinter

Odd Gunnar Jakkobsen
PRISOPPGANG: – Det som er forskjellig fra vinteren 2010/11, er at vi snakker om såpass høye priser allerede nå, så her er det muligheter for at prisene kan gå ytterligere opp, sier senioranalytiker Odd Gunnar Jakobsen i Wattsight.
Foto: Wattsight

– Vi har en prognose som gir en gjennomsnitt strømpris på omtrent 50 øre for siste halvår i år. Det sier Odd Gunnar Jakobsen. Han er senioranalytiker i Wattsight og følger strømprisene tett.

Årsaken er veldig lite vann i vannmagasinene. Da blir det mindre vann å tappe til strømproduksjon.

Import av strøm til høye priser har allerede begynt.

– Vi kan gå en ganske spennende vinter i møte, sier senioranalytiker Odd Gunnar Jakobsen i Wattsight.

– Trenger dobling av vanlig nedbør
Med tanke på den snørike vinteren vi hadde, kan det virke rart at vi er i en slik situasjon. Forklaringen er at en del av snøen la seg i lavlandet, og ikke i høyden der vannmagasinene ligger, i tillegg til vann som kunne blitt milliarder kilowattimer strøm har fordampet. Regnet har uteblitt.

Analyseselskapet Wattsight tror strømprisen skal holde seg sterk gjennom høsten og vinteren. De ser veldig få muligheter for en normalisering av strømprisene nå.

– Vi må nok ha nesten en dobling av nedbøren over en periode for å få fylt opp vannmagasinene, sier senioranalytiker Jakobsen.

Til 2011-nivå

Joachim Jensen
PROGNOSE: – Faren er at det blir enda tørrere enn det er nå, sier Senioranalytiker Joachim Jensen i Point Carbon.
Foto: Privat

Senioranalytiker Joachim Jensen i Point Carbon – Thomsom Reuters er litt mer optimistisk enn sin kollega i Wattsight. Han har et anslag for markedsprisen på i underkant av 50 øre for annet halvår i år.

– Men det skyldes at modellen vår er aggressiv, det vil si vi regner med at produsentene er villige til å kjøre vannmagasinene svært langt ned. Det vil si til det laveste nivået de har vært i de senere årene, sier Jensen til NRK.

I 2011 hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 16.5 prosent, samlet sett for Norden.

– Faren er jo at det blir enda tørrere enn det er nå. Vi har fortsatt en ekstremt lav hydrobalanse, som betyr at det er veldig lite vann. Vi har også et stort underskudd i mark- og grunnvann, som må fylles opp, sier Jensen.

– Stor usikkerhet, sier regjeringen

Valhall-feltet i Nordsjøen
USIKKERT: – Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Det må tas høyde for at den tørre værtypen kan vedvare, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Vanligvis kommer det betydelig med nedbør gjennom høstmånedene, men det må tas høyde for at den tørre værtypen kan vedvare. Det sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet.

Ifølge henne følger departementet tett med på den løpende utviklingen. Hun ønsker ikke høye priser.

– Når det gjelder kraftprisene, er jeg generelt opptatt av at strømprisene skal være akseptable både for husholdninger og næringsliv, noe energipolitikken skal legge til rette for, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Her er din strømregning
NRK har bedt Energi Norge beregne strømregningen for 2018, med utgangspunkt i prognosene for kraftprisen i annet halvår, inkludert nettleie, skatter og avgifter.

Forutsetninger for regningen
Det er flere forutsetninger for strømregningen Energi Norge har laget for NRK.

Det er flere forutsetninger for strømregningen Energi Norge har laget for NRK.