Nyhetsartikkel

24 juli 2018

Knasktørr sommer og elglade kunder hjelper Vattenfall i første halvår

Svenske Vattenfall har i årets første seks måneder levert deb beste bunnlinjen på fem år. Konsernet kan blant annet takke sin vinddivision og indtekter fra elsalg.

Finansiell utveckling januari–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % (6 % exklusive valutaeffekter) till 76 286 MSEK (69 418).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 129 MSEK (13 234).
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 750 MSEK (10 490).
 • Periodens resultat uppgick till 7 125 MSEK (5 926).

Finansiell utveckling, april–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9 % (4 % exklusive valutaeffekter) till 31 959 MSEK (29 306).
 • Det underliggande rörelseresultatet minskade till 3 770 MSEK (4 826).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 775 MSEK (4 399).
 • Periodens resultat uppgick till 2 967 MSEK (2 097).

Viktiga händelser april–juni 2018

 • Högre elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion.
 • Påbörjad byggnation av en av Sveriges största vindkraftsparker, Blakliden/Fäbodberget (353 MW).
 • Planerad förtida stängning senast 2024 av kolkraftverket Hemweg 8 i Nederländerna för minskade koldioxidutsläpp.
 • Avtal med Facebook om leverans av förnybar el och kraftbalansering.
 • Fortsatt tillväxt inom laddlösningar för elbilar med nya samarbeten samt expansion av laddnätverket InCharge.
 • Ökad investeringstakt i elnäten där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora.

Presentation via audiocast
Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocast – Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2018 (på engelska)

 

Les resultatraport fra Vattenfall

Kommentarer

kommentarer