Nyhetsartikkel

18 juli 2018

12,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 28 var fyllingsgraden i norske magasin 60,8 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,6 prosenteiningar, mot 0,3 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 73,1 prosent.
Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2)  med 64,9 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 52,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 64,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer