Nyhetsartikkel

29 juni 2018

NVE går i dialog med 18

Av de 30 søknadene om støtte fra NVE i forbindelse med søknader til Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX, velger vi å gå i videre dialog med 18.

Både de vi har valgt å gå videre med, og de som dessverre ikke nådde helt opp denne gangen, har blitt kontaktet.

NVE takker for alle gode søknader

Les mer:

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet

Les mer om hvilke problemstillinger vi ønsker svar på

Les mer om FoU i NVE

Kommentarer

kommentarer