Nyhetsartikkel

21 juni 2018

Max Andersson (MP): “EU-parlamentet har röstat för att skada internet”

EU-parlamentets rättsliga utskott röstade igenom ett förslag som innebär att sidor på internet behöver införa obligatoriska uppladdningsfilter (den så kallade artikel 13 i det nya upphovsrättsdirektivet). Filtren är tänkta att känna igen och ta bort upphovsrättsskyddat material.

Utskottet röstade också om ett förslag som öppnar upp för avgifter på länkar till nyhetstexter (artikel 11).

EU-parlamentariker Max Andersson (MP) är den ende svenska ledamoten i det rättsliga utskottet och röstade nej till förslagen. Han kommenterar:

– Uppladdningsfilter riskerar att slå undan benen på internet som vi känner det idag. Det finns en risk att många sidor på nätet där människor kan ladda upp foto, video och text inte kommer att ha kommer att ha råd med dessa filter.

– Helt lagliga uppladdningar kommer att stoppas eftersom en algoritm inte kan känna igen lagliga undantag från upphovsrätten, t ex parodier och citat. Internetsidor kommer troligen hellre blockera material än att riskera att bli stämda, och inte släppa igenom saker i tveksamma fall.

Angående den särskilda upphovsrätten för utgivare:

– Frågan om mångfald i medier är väldigt viktig. Jag tror bara inte att det här är rätt sätt att åstadkomma det. Som politiker kan inte jag lösa medias problem och de problem som skapas när man lägger på en avgift på att länka till nyhetstexter gör saker och ting värre.

Ärendet går nu till parlamentets plenumsession i juli, där parlamentet kommer att rösta om utskottets förslag ska godtas eller om parlamentets plenum ska få chansen att skriva om det i höst.

Kommentarer

kommentarer