Nyhetsartikkel

21 juni 2018

“Ett första steg mot en europeisk klimatlag”

Tidigt på onsdagsmorgonen avslutades förhandlingarna om EU:s förordning för styrningen av energiunionen. Överenskommelsen innebär skarpa riktlinjer för hur EU:s energipolitik ska läggas i linje med unionens klimatmål.

Uppgörelsen utgör dessutom en tydlig färdplan för hur EU ska kunna genomföra sina åtaganden under Parisavtalet. EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) är positiv till överenskommelsen.

– Detta är första steget mot en europeisk klimatlag. Vi har nu tagit fram en färdplan för en väsentligt större andel förnybar energi inom EU, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla Parisavtalet. Det är glädjande att EU visar en tydligt höjd ambitionsnivå i klimatfrågan.

Överenskommelsen innebär även etablerandet av en europeisk koldioxidbudget, och att alla EU-länder tvingas ta fram nationella handlingsplaner för hur de ska hålla sig inom denna.

– Det är viktigt att vi inte bara skapar ordning och reda i ekonomin utan också i klimatet. Koldioxidbudgeten tillsammans med ett tydligt ramverk för nationella handlingsplaner i klimatarbetet är ett väsentligt första steg, säger Jakop Dalunde.

Uppgörelsen utgör en grund för framtagandet av en europeisk klimatlag, vilket är första punkten i Miljöpartiets valmanifest. Flera komponenter saknas eller bör stärkas i framtiden men det är ett stort steg för att fylla en lucka i EU vad gäller klimatansvar.

– Ambitionsökningen hade inte varit möjlig utan en chefsförhandlare från den gröna gruppen, liksom en utmärkt arbetsinsats av Sveriges regering. En stor seger som levererar grundstenen till vad vi gröna gick till val på 2014 – en Europeisk klimatlag, säger Jakop Dalunde.

Även om överenskommelsen i stort är ett steg framåt, kunde vissa delar emellertid ha varit bättre.

– Samtidigt som det är ett viktigt steg i rätt riktning är det ett stort problem att målen inte är bindande för medlemsstaterna. Det gör att hela överenskommelsen kan bli en tandlös tiger då kommissionen saknar juridiska verktyg för att klämma åt medlemsstater som inte tar sitt ansvar, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Bakgrund
Styrningen av Energiunionen (Governance) fungerar som en lagstiftning som försäkrar att medlemsländerna når energimålen EU enats om för 2030. Governance-lagstiftningen fungerar i och med detta som “en kappa” för exempelvis energieffektiviserings- och förnybarhetsdirektivet. Lagstiftningen innehåller komponenter som följer upp medlemsländernas energipolitik. Lagstiftningen tittar även bortom 2030 och erbjuder i och med detta tydlighet för medborgare och företag hur väl EU uppfyller sina åtagande under Parisavtalet.

Kommentarer

kommentarer