Nyhetsartikkel

14 juni 2018

Energimyndigheten har levert utredning om transparens

Energimyndigheten leverte i går rapporten som svarer ut det svenske regjeringsoppdraget om å utrede muligheten for økt transparens innenfor elsertifikatsystemet.

Energimyndigheten foreslår blant annet at dagens markedsovervåkning kompletteres med opplysninger om investeringsbeslutninger i Sverige, og listen med oversikt over planlagte prosjekter vil oppdateres kvartalsvis fra og med tredje kvartal 2018.

Les hele nyhetssaken her.

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et felles elsertifikatmarked med Sverige. Landene har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgang av 2020. Norske kraftverk må settes i drift innen utgang av 2021 for å bli godkjent i ordningen. I Sverige er det vedtatt å videreføre ordningen med en ny nasjonal målsetning for 2030 som forlenger systemets levetid til 2045.

Kommentarer

kommentarer