Nyhetsartikkel

22 mai 2018

I første kvartal er det godkjent 0,7 TWh

Per 1. april 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 21,0 TWh. Av dette er 15,4 TWh bygget i Sverige og 5,5 TWh i Norge.

I løpet av første kvartal 2018 er det godkjent 0,3 TWh i Norge og 0,4 TWh i Sverige, opplyser NVE. Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt 15,2 TWh er under bygging per 1. april 2018, hvorav 11,6 TWh er vindkraft.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater – 1. kvartal 2018 her.

Kommentarer

kommentarer