Nyhetsartikkel

15 mai 2018

Statistik över vindkraftens utveckling

Energimyndigheten publicerar nu statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Vindkraftsproducerad el uppmätte under 2017 17,6 TWh vilket är den högsta noteringen någonsin. Under året ökade den installerade effekten med knappt 200 MW till 6611 MW installerad effekt. Antalet vindkraftverk i Sverige är nu 3376 stycken. Mer om detta och statistiken nedbruten på regional nivå går att se i statistiken som Energimyndigheten nu publicerar.

Störst ökning av installerad effekt skedde i Västra Götalands län i elområde 4 vars installerade effekt ökade med 73 MW till 879. Av dessa tillkom 71 MW i Mariestads kommun.

I juni publiceras rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingstakten

Till statistiken över vindkraftens utveckling i Sverige.

Kommentarer

kommentarer