Nyhetsartikkel

10 mai 2018

Inngikk kontrakt for 35 millioner

Også veibygging opp til fjellet er i gang.

Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark i Snillfjord i Trøndelag.

Nettpartner AS vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. Kontrakten har en verdi på ca. 35 millioner kroner, skriver avisa ST.

Flest i Orkland
Det skal totalt bygges ca. 9 kilometer med 132 kV-linje fra Geitfjellet vindpark til Snilldal transformatorstasjon. Arbeidet vil starte umiddelbart og skal stå ferdig i mars 2020. Det er Nettpartners avdeling i Molde som skal stå for gjennomføringen.

Geitfjellet vindpark er en av de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. Den består av 43 vindturbiner med en forventet produksjon på ca. 470 GWh, eller nok strøm til ca. 24 000 husstander.

Flesteparten av de 43 turbinene vil geografisk bli stående i framtidige Orkland kommune, men fire til seks blir stående i Heim kommune.

Kontrakt til 600 mill.
Like før helga var det også oppstart for bygging av tilførselsveier opp til fjellet. Den tar av fra Fv 714 ved Våvatnet, like ved bomstasjonen.

Det er selskapet Johs. J. Syltern, med hovedkontor i Åfjord kommune, som i slutten av mars fikk entreprisen på denne jobben. Den omfatter bygging av tilførselsveier og fundamenter for vindturbinene på de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen, og i tillegg til Geitfjellet gjelder kontrakten til ca. 600 millioner kroner også vindparkene Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet i Åfjord.

Kommentarer

kommentarer