Nyhetsartikkel

10 mai 2018

Energistyrelsen har opdateret PSO-fremskrivningen

Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen af det forventede støttebehov til el- og gasproduktion. Under fravær af nye tiltag viser fremskrivningen et stort fald i støtteudgifterne frem mod 2030.

Energistyrelsens opdaterede fremskrivning beskriver det forventede støttebehov frem mod 2030 under de nuværende rammevilkår og den vedtagne politik, og fremskrivningen inkluderer dermed ikke nye tiltag. Med denne forudsætning forventes udgifterne til støtte at falde fra ca. 7,8 mia. i 2018 til ca. 1,9 mia. kr., faste 2018-priser i 2030.

Det generelle fald i udgifterne er et udtryk for, at en række støtteordninger udløber, samt at støtten til eksisterende anlæg udløber med tiden. Støtteudgifter i forbindelse med fremtidige tiltag, f.eks. i form af en kommende energiaftale, er dermed ikke indregnet i denne fremskrivning.

Udviklingen i årlige støtteudgifter til elproduktion:


Læs mere om den opdaterede PSO-fremskrivning, maj 2018.

Fakta:

Fremskrivningen af støtteudgifter er baseret på Basisfremskrivning 2018, som viser udviklingen under fravær af nye tiltag – et såkaldt frozen policy forløb. PSO-fremskrivningen skal dermed ikke betragtes som en prognose for det langsigtede støtteniveau til vedvarende energi men alene en fremskrivning af udgifter til vedtagne tiltag.

Hertil kommer at udgifterne er meget følsomme, da de påvirkes af ændringer i en række faktorer, herunder elprisen, vejrforhold samt kapaciteter på anlæg.

Kommentarer

kommentarer