Nyhetsartikkel

02 mai 2018

Markant øget brug af tvang for at sikre elforsyningen

På blot to år er antallet af timer, hvor kraftværker beordres i produktion af Energinet, steget markant. Situationen er uholdbar, mener Dansk Energi, der beder politikerne bakke op om et nyt lovforslag, som kan være med til at sikre en stabil elforsyning på lang sigt.

I 2015 blev danske kraftværker tvunget i drift eller beordret til at stå til rådighed i blot 138 timer på et helt år. I 2017 var tallet steget til 11.494 timer, viser et nyt svar fra Lars Chr. Lilleholt, minister for energi-, forsyning- og klima, opplyser Dansk Energi.

Timetallet er større end antallet af timer på året, da Energinet i perioder har anvendt tvangskørsler på flere kraftværker samtidig. Dansk Energi mener, at situationen er uholdbar.

Situationen er uholdbar, når man vælger den kortsigtede løsning, nemlig at tvinge kraftværkerne til at levere. Det betyder, at vi ikke får fremtidssikret vores elsystem.

– Tallene viser, at vi fortsat har brug for en række af de ydelser, som kraftværkerne leverer til at sikre en stabil elforsyning. Men situationen er uholdbar, når man vælger den kortsigtede løsning, nemlig at tvinge kraftværkerne til at levere. Det betyder, at vi ikke får fremtidssikret vores elsystem. siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi til Dansk Energis nettsider.

– Politikerne bør skabe rammerne for at vi får flest mulige aktører og teknologier på banen, som kan bidrage til elforsyningssikkerheden – også når vi i fremtiden har færre kraftværker.

Stine Leth Rasmussen er derfor tilfreds med, at Folketinget er i færd med at behandle et nyt lovforslag, der gør det attraktivt for flere aktører og teknologier at levere disse systemydelser i takt med, at kapaciteten af kraftværker løbende reduceres. Når hele vores elsystem er under forandring, fordi vindmøller og solceller overtager kraftværkernes elproduktion, så skal Danmarks høje elforsyningssikkerhed sikres på en tidssvarende måde.

Ministeren slår i et andet Folketingssvar fast, at formålet med lovforslaget netop er at sikre, at andre teknologier kan levere de nødvendige systemydelser.

– Ja, det er korrekt, at lovforslaget lægger op til, at alle aktører får mulighed for at levere systembærende ydelser… Ud over termiske værker kan det f.eks. også omfatte vind og sol, fleksibelt forbrug eller lagring (f.eks. batterier). Det er vurderingen, at øget konkurrence grundet flere udbydere alt andet lige medfører en forbedret omkostningseffektivitet i forhold til at opretholde elforsyningssikkerheden i et energisystem med en høj andel vedvarende energi. Desuden vil lovforslaget fremme, at der i markedet gives retvisende prissignaler til sikring af investeringer og innovation i teknologier, der kan være med til at opretholde elforsyningssikkerheden, skriver ministeren.

Energinet har tidligere vurderet, at især Østdanmark kan se frem til et højere antal afbrudsminutter i fremtiden.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer