Nyhetsartikkel

02 mai 2018

Ber NVE følge opp useriøse strømleverandører

For at kundene skal oppleve strømmarkedet som et trygt sted å handle, oppfordrer Energi Norge NVE til å øke innsatsen mot selskaper som bryter lover og regler i markedet.

Siste uke ble strømleverandøren Kraft 1 dømt i forliksrådet i Oslo for brudd på avtaleloven og god forretningsskikk. Bakgrunnen var en strømavtale som kunden ikke visste at eksisterte før inkassovarsel dukket opp, ifølge Europower.

Energi Norge har i flere sammenhenger anbefalt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å øke innsatsen mot nettopp denne typen aktivitet.

– Vi oppfordrer NVE til å skjerpe innsatsen mot selskaper som bryter lover og regler i strømmarkedet. Det er synd at et lite antall selskaper med mange klagesaker får anledning til å fortsette sin forretningspraksis, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge i en pressemelding.

Stort antall leverandørskifter
Statistikken fra kraftmarkedet for 2017 viser at det ble foretatt 550.800 leverandørskifter i 2017. Av disse er 53.700 næringskunder.

– Antallet leverandørskifter er mye større i kraftbransjen enn i de fleste bransjer vi kan sammenlignes med. Gode prosesser i avtaleinngåelsen er derfor spesielt viktig, sier Haugen.

I forbrukermarkedet har Energi Norge og Forbrukerrådet etablert Elklagenemda, for lovpålagt lavterskelløsning av tvistesaker mellom kraftleverandører og forbrukerkunder. Elklagenemnda fattet formelt vedtak i 47 klagesaker i 2017. Alle kraftleverandører som NVE har gitt omsetningskonsesjon og har forbrukerkunder er forpliktet til å delta i dette organet.

Mindre næringskunder utsatt
Energi Norge mener utfordringen er størst i segmentet for mindre næringsdrivende strømkunder.

– Vi er kjent med at mange mindre næringskunder har vært i kontakt med Elklagenemnda og oss i Energi Norge. Disse må henvises til NVE som tilsyn for energimarkedet. Dette tyder på at dagens praksis ikke er tilstrekkelig, sier Haugen.

For ordens skyld: Kraft 1 er ikke er medlem i bransjeforeningen Energi Norge.

Kommentarer

kommentarer