Nyhetsartikkel

23 april 2018

Når alt annet er kaotisk gir Powel iAM ADMS nettkunder oversikt

Store snøfall i vinter gjorde feilretting utfordrende og tidkrevende for Agder Energi Nett

Den 12. februar 2018 hadde det i følge Meteorologisk institutt kommet over 400 prosent mer snø enn i et normalår på Sørlandet. De store snømengdene førte til langt flere utfall i strømnettet enn det som er vanlig og gjorde feilretting etter strømbruddene både utfordrende og tidkrevende. De enorme snømengdene førte til en rekke utfall i strømforsyningen over store deler av landet. Et av selskapene som virkelig fikk merke konsekvensene av været var Agder Energi Nett, skriver Powel i en pressemelding.

Man er godt vant i Norge, og det hører med til sjeldenhetene at store områder mister strømmen i lange perioder. Denne vinteren fikk nok mange en liten påminnelse om hvor avhengig vi er av strømmen og hvordan vi tar det som en selvfølge at strøm alltid er tilgjengelig. Store mengder tung snø forårsaket strømbrudd i flere deler av landet, blant annet i store deler av Agder Energi sitt nettområde. Titusenvis av kunder var uten strøm i kortere eller lengre tid.

Den første uka i uværsperioden ble 62.000 kunder berørt av feil i nettet som følge av de ekstreme snømengdene. Totalt ble 84.186 kunder berørt av utfall i nettet i kortere eller lengre tid i de mest intense ukene i vinter.

– Feilrettingsarbeidet var utfordrende. Uvær satte en stopper for befaring med helikopter og store snømengder gjorde fremkommeligheten i terrenget vanskelig. Montørene måtte flere ganger gi opp å kjøre snøscooter og isteden gå til feilstedet på truger. Da sier det seg selv at arbeidet tar lengre tid enn det som er vanlig, sier Atle Ripegutu, avdelingsleder Prosesskontroll og analyse i Agder Energi Nett, i pressemeldinger.

Når slike ekstreme situasjoner oppstår må man ta tiden til hjelp for å få strømmen tilbake til alle. En trøst for Agder og deres kunder var i alle fall at informasjon rundt strømbrudd i dag er mye enklere og mer effektiv enn den var kun for få år siden.

Høyere forventninger fra kunder
Tidligerer hadde man ikke de samme muligheten som i dag til å kommuniserer med kundene i ulike kanaler. Dette gjorde at det ofte var en stor utfordringen å holde kundene informert i store feilsituasjoner. Presset var stort både på de som skulle rette feilene og de som skulle informere publikum.

– Kundene har stadig høyere forventninger til oss som nettselskap og disse må vi leve opp til. Når uhellet først er ute, er det derfor kritisk for oss å kunne holde kundene løpende orientert om situasjonen i nettet under en feilsituasjon. En ting er at strømmen er borte, men om kundene i tillegg mangler informasjon eller ikke blir oppdatert på tingenes tilstand blir situasjonen straks verre, sier Ripegutu.

En av løsningene som ble benyttet til å spre informasjon under uværsituasjonen i vinter var iAM ADMS fra Powel.

– I tillegg til at man får oversikt over alle berørte kunder og kan kommunisere med disse via tekstmeldinger, leveres løsningen også med et strømkart som publiseres på nettselskapet sin hjemmeside som viser omfanget av alle pågående driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger. Kartet ligger åpent for alle, og både kunder, media og andre interesserte kan se hvor mange som er uten strøm til enhver tid i ulike områder, forteller Morten Husom, produkteier for iAM ADMS i Powel Asset Performance.

– I de mest intense periodene i vinter opplevde vi enorm pågang mot strømkartet på vår nettside.

Vi mener det forteller oss at slike løsninger er noe kundene har nytte og som de forventer at vi kan levere, sier Ripegutu.

Full oversikt gir effektiv feilretting
Powel iAM ADMS gir operatøren på driftssentralen full oversikt over nåsituasjonen i nettet. Dette er avgjørende for å kunne rette feil på en effektiv måte.

– Når det stod på som verst hadde vi rundt 200 montører ute i felt til enhver tid for å rette feil og da trenger man et system som gir oversikt. Alt dette arbeidet ble koordinert via ADMS på nettsentralen vår i Kristiansand sier Ripegutu.

– Noe av det viktigste for å kunne levere løsninger som hjelper nettselskapene å håndtere slike situasjoner er å forstå utfordringene og behovenen de har. Agder Energi Nett er et av selskapene som har vært med på å forme utviklingen av løsningene vi lager, og har vært en uvurderlig samarbeidspartner når det gjelder å beskrive behovene bransjen har, sier Husom.

Strømkartet som Agder Energi benytter er bygd på Esri sin ArcGIS-plattform og er utviklet av Powel. Løsningen blir også brukt av flere andre norske nettselskap.

Kilde: Powel

Kommentarer

kommentarer