Nyhetsartikkel

19 april 2018

Forventer lavere kraftpriser

Snøsmelting, sterke makroøkonomiske signaler og uro i Midtøsten påvirker kraftprisene denne uken.

Av Magnus Lindgjærde, LOS Energy

Snøsmeltingen har begynt, og denne uken har vi tilsig av vann inn til både magasiner og elver som passerer de normale nivåene for årstiden. Prognoser viser at det kan ta noe lengre tid enn hva som er normalen for årstiden før all snøen er smeltet. Dette innebærer at den høyeste vannføringen vil skje nærmere sommeren.

Lavere priser
Både spotmarkedet og terminprisene for inneværende år har reagert på den umiddelbare bedringen i den hydrologiske situasjonen. Markedet forventer nå noe lavere priser i tiden som kommer enn det vi så forrige uke. Dette skyldes snøsmeltingen og at meteorologene forventer mer nedbør fremover. Høyere temperaturer minsker også etterspørselen etter kraft i markedet. Dette er også dempende på prisene.

Oljeprisen holdes oppe
Det er fremfor alt internasjonale energipriser som styrer utviklingen for kontraktene litt lenger frem i tid. Disse påvirkes av sterke makroøkonomiske signaler fra nesten alle verdenshjørner, og uro i Midtøsten som sørger for å holde oljeprisen høy.

Ti prosent opp
I kullmarkedet meldes det om god tilgang på kull. Likevel har prisen på kull steget i takt med andre energipriser. Tirsdag hadde kullprisen en nedgang som kan ha vært trigget av nye importbegrensende reguleringer i Kina, men totalt har prisen på kull steget med nesten ti prosent i løpet av en snau måned.

Se video med ukens kraftkommentar fra LOS Energy

Kommentarer

kommentarer