Nyhetsartikkel

17 april 2018

Ny næringspolitisk rådgiver i Energi Norge

Birgitte Jourdan-Andersen blir ny næringspolitisk rådgiver for energimarked. Jourdan-Andersen kommer fra stillingen som Senior Officer i overvåkningsorganet ESA i Brussel, hvor hun har hatt ansvar for energi- og miljøsaker.

– Vi er svært glade for å få Birgitte Jourdan-Andersen med på laget i Energi Norge. Hennes enestående kunnskap og erfaring vil styrke oss på områder som er avgjørende for utviklingen av verdiene til Energi Norges medlemmer, sier direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge.

15 år i Brussel
Jourdan-Andersen begynte sin karriere som advokat i Arntzen de Besche, og etter oppnådd advokatbevilling har hun arbeidet 15 år i Brussel. Her har hun fått bred erfaring fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, Europakommisjonen og EFTA-sekretariatet.

– Etter mange år i Brussel, ser jeg nå frem til arbeide tett på Energi Norges medlemmer, og bidra til å styrke næringens konkurransekraft sett fra et norsk ståsted. Min innsikt fra den europeiske myndighetssiden vil forhåpentligvis komme medlemmene til gode, sier Birgitte Jourdan-Andersen.

Hun kommer nå fra stillingen som Senior Officer i EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel, hvor hun har hatt ansvar for energi- og miljøsaker. I tillegg har hun omfattende erfaring fra EU-Kommisjonens generaldirektorat for energi, DG Energi og som ansvarlig for energiporteføljen i EFTA-sekretariatet.

Viktig kompetanse

Jourdan-Andersen vil arbeide med fornybarnæringens interesser innen energimarkedsspørsmål. Vekten vil særlig ligge på videre nordisk og europeisk integrasjon av engrosmarkedet, utviklingen av handels- og finansregelverket på energiområdet, samt gjennomføring av EUs regelverk for klima og fornybar energi i Norge.

– Debatten om ACER og tredje energimarkedspakke viser hvor krevende spørsmål vi nå står overfor på dette området. Det handler om å sikre bedre klima, sikker forsyning og ikke minst økt verdiskaping i en internasjonal kontekst, med rask teknologisk og politisk utvikling. Jourdan-Andersens erfaring vil komme godt med her, avslutter Kroepelien.

Jourdan-Andersen tiltrer stillingen 2. mai.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer