Nyhetsartikkel

09 april 2018

Energimyndigheten bygger en solelportal

För att underlätta för villaägare och fastighetsägare att investera i solel bygger Energimyndigheten nu en webbportal med samlad information om ämnet. 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. För att möta informationsbehovet hos den enskilde på ett ändamålsenligt sätt och samtidigt nyttja dagens utvecklade kanaler och nätverk drar myndigheten slutsatsen att informationssatsningen bör omfatta följande:

  • Framtagande av en ny webbportal för solel, och
  • Förstärkning och vidareutveckling av informationsinsatser om solel hos Energimyndigheten.

– Dessa utvecklingsspår utgör informationsplattformen för solel. Tillsammans ska de ge nya möjligheter för de olika målgrupperna att tillgodogöra sig relevant och anpassad information utifrån sina förutsättningar och behov, säger Sara Grettve som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Kommentarer

kommentarer