Nyhetsartikkel

13 mars 2018

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Mandag startet årets tariffoppgjør med kravoverlevering mellom LO og NHO. Her er mer informasjon om hva som skjer i årets oppgjør.

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret:
  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik
Les mer: Dette skjer i lønnsoppgjøret

Samordnet oppgjør
Tariffoppgjøret i år er et samordnet oppgjør i motsetning til forbundsvist som er hovedregelen. Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler sine tariffavtaler under ett felles forhandlingsløp.

Det er spørsmålet om AFP-ordningen som er årsaken til at partene i år har valgt en samordnet oppgjørsform. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene.

Les mer: Dette er NHOs forhandlingsposisjon

Forbundsvise tilpasninger
Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. mars til og med 20. mars. Energi Norge og EL og IT Forbundet har avtalt tilpasningsforhandlinger 19. og 20. mars. Planlagt forhandlingsavslutning er torsdag 22. mars.

Det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp i tilpasningsforhandlingen, og dersom partene ikke blir enige videreføres dagens bestemmelser uendret.

NHO vil ha hovedansvaret for informasjonen i dette oppgjøret. Få oppdateringer på www.nho.no og i NHOs nyhetsbrev.

Energi Norge vil selvfølgelig også informere om prosessen, og står til disposisjon for alle spørsmål i tilknytning til dette oppgjøret.

Kommentarer

kommentarer