Nyhetsartikkel

01 mars 2018

Mye klima for pengene med farvel til oljeoppvarming

Et farvel til olie i varme og industri og omstilling af tung transport kan omkostningseffektivt løfte næsten halvdelen af den danske klimaindsats på det ikke-kvoteomfattede område.

Det viser en ny rapport fra Det Økonomiske Råd, der dog overser prisdygtige transporttiltag.

Ud med olien og ind med el i varmen. Sådan lyder det ultrakorte kondensat af en 217 sider lang rapport fra de Miljøøkonomiske Vismænd om Danmarks klimaindsats.

– Vores strøm bliver stadig grønnere, og derfor kan vi med fordel sende olien på pension og byde elbaserede løsninger velkommen som en af de billigere måder at skære vores CO2-udledning. Det flugter også med vores analyser, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Rapporten fra Det Økonomiske Råd handler primært om EU’s krav til Danmark om at reducere udledningen fra det ikke-kvoteomfattede område i perioden 2021-2030 med op til 39 procent i 2030 i forhold til 2005.

Vismændene ser på biler, bønder og boliger og finder flest omkostningseffektive besparelser i vores varme. Mens de taler mest om afgift på landbruget, nedtoner de bilerne, hvor vi ser langt billigere veje til at gøre transportsektoren grøn.

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi

Vi løfter gerne byrden
Hvis målet skal indfris på den mest omkostningseffektive måde, siger rådets analyser, at der bør skæres mest i olie- og gasforbrug til opvarmning og industri. Ligeledes er der reduktioner at hente i den tunge transport. På de tre områder peger analysen på, at der kan skæres lige godt 49 procent af den reduktion, Danmark er forpligtet til at levere.

– Vismændene ser på biler, bønder og boliger og finder flest omkostningseffektive besparelser i vores varme. Mens de taler mest om afgift på landbruget, nedtoner de bilerne, hvor vi ser langt billigere veje til at gøre transportsektoren grøn. Dem bør man forfølge i første fase ved mere målrettede tiltag – på længere sigt via generel omlægning af bilbeskatningen, siger Lars Aagaard og fortsætter:

– Dansk landbrug er konkurrenceudsat globalt, og derfor kan nationale omkostninger risikere at skubbe landbrugsproduktion ud af landet. Derfor løfter vi i energisektoren gerne landbrugets forpligtelser, og det kan gøres omkostningseffektivt, viser vores analyser.

Dansk Energi udgav i efteråret 2017 rapporten ”Lad Energisektoren løfte Danmarks klimaindsats”, hvor Dansk Energi regnede på klimagevinsten på en række teknologier. Pilen peger på en ambitiøs udrulning af elbiler, varmepumper, mere energieffektivisering i erhverv og øget brug af biogas i tung transporten.

Analyserne i denne rapport viser, at elektrificering af transport og opvarmning til fortrængning af …

Kommentarer

kommentarer