Nyhetsartikkel

16 februar 2018

– Blockchain vil bli like viktig som internet

Blockchain-teknologi kan senke transaksjonskostnadene og åpne nye muligheter i kraftmarkedet, ifølge ekspertene på Energi Norges fremtidsseminar denne uken.

De som klarer å kombinere blockchain med energi, blir fremtidens vinnere, ifølge Fortum-sjef Pekka Lundmark, skriver Energi Norge på sine nettsider. Denne spådommen fra en av næringens mest sentrale ledere kan ha bidratt til den voldsomme interessen for Energi Norges blockchainseminar i Oslo på torsdag. Sjelden har et så bokstavelig talt kryptisk tema samlet så mange deltakere.

– Blockchain er kort fortalt et nettverk som ikke krever en tredjepart som partene stoler på. Bruk av kryptografi, avtalefingeravtrykk og digitale signaturer sikrer at en inngått avtale eller transaksjon ikke kan endres. Dette er interessant for en rekke bransjer, ikke bare bank og finans, fortalte Peter Frøystad fra EVRY i åpningsforedraget.

Fordelen med teknologien er at den har lave transaksjonskostnader, at den skaper trygghet mellom partene og at innholdet i avtalen ikke kan manipuleres i etterkant ettersom det ligger låst i kjeden.

Interessant for kraftmarkedet
– Kraftmarkedet er i endring, fra den tradisjonelle verdikjeden til mer distribuert produksjon, smarte nett og økt etterspørsel etter fleksibilitet. Bruk av blockchain kan gjøre det enklere å kjøpe kraft med bestemte miljøegenskaper. Det kan også muliggjøre mindre transaksjoner i såkalte mikronett, sa Erik Dugstad, leder for energimarked i DNV GL, ifølge Energi Norges referat.

Han stilte samtidig spørsmål ved om transaksjonskostnadene blir lave nok til at markedet vil ønske dette. Hvem skal ta ansvar for balanseringen i kraftsystemet? Og vil det tilfredsstille myndighetenes behov for informasjon og skatteinntekter?

Det er i alle fall interessant nok til at DNV GL har et samarbeidsprosjekt med Statnett og Universitetet i Oslo om blockchain. Selskapet Bitspace i Oslo har laget et system for desentralisert handel med solkraft i Italia. Og Statoil har flyttet en del av transaksjonene sine over på blockchain, fordi det fjerner motpartsrisiko.

Skaper nye forretningsmodeller
– Det er allerede investert 10 milliarder kroner i teknologien. Dette kommer til å påvirke alle. Vi kommer til å snakke om blockchain om 20 år som vi snakker om internett i dag, mener Lasse Meholm som leder DNBs blockchain-satsing.

Han mener teknologien vil åpne for helt nye forretningsmodeller, med blant annet mikrobetalinger hvor hver og en av oss kommer til å ha hundrevis av betalingstransaksjoner daglig. For eksempel kan strømbruk brytes ned i minuttprising med langt flere tilbydere. Det vil øke bransjens likviditet og verdien av kunstig intelligens, ifølge Meholm.

Flere av foredragsholderne var inne på at blockchain-operasjoner er svært strømkrevende på grunn av den store datamengden. På Island er dette allerede blitt en stor industri grunnet tilgangen på fornybar energi. Bra for kraftprodusentene, men er det miljømessig bærekraftig? Det fikk vi ikke svar på under torsdagens fremtidsreise.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer