Samtidig forventes det at vi vil få mye vindkraft fremover. Og dette er med å senke prisen fra og med år 2020, skriver LOS Energy i uka kraftkommentar.

I motsetning til andre råvaremarkeder er prisen i kraftmarkedet avhengig av øyeblikket strømmen produseres og konsumeres. Storskalalagring av strøm er så langt bare mulig i vannmagasiner. Og derfor er det den rådende energibalansen i markedet i det øyeblikket den omsettes som avgjør prisen. Dette gjør at prisen kan stige på kort sikt, og falle på lang sikt.

Resten av vinteren ventes kald
Meteorologene melder at resten av vintersesongen forventes å bli kaldere enn normalen.

I Norden er lavere temperaturer som regel en indikasjon på høyere etterspørsel etter strøm. Og dermed stiger prisene for februar og mars.

Høy etterspørsel kan også redusere ressursbalansen. Dette støtter igjen prisene på kort sikt, og marskontrakten har steget med 20 prosent siden nyttår.

Mer vindkraft
Utbyggingen av vindkraft i Norden og resten av Europa har tatt av de siste årene.

Gunstige subsidieordninger, god tilgang på billig kapital og sikre langsiktige kjøpere av vindkraft forventes å bidra til at utbygningen bare skal fortsette de neste årene.

Større andel vindkraft i kraftmarkedet kan presse prisene ned på lang sikt. Dette preger kontraktene for 2021 og fremover. Siden nyttår har 2021 kontrakten falt med nesten 10 prosent, skriver LOS Energy.


Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig.

Kilde: LOS Enegy