Det satses stort på subsidiert fornybar energi i Norden. Ukentlig kommer det meldinger om nye vindparker som skal bygges, og nylig ble det satt ny nordisk rekord for vindkraftproduksjonen, skriver kraftekspert, Andreas Myhre i LOS Energy.

Ute av drift
Parallelt demonteres fossile kraftanlegg. Både i Norge og Sverige er anlegg satt ut av drift. Og det er planer om å fase ut flere anlegg innen 2020. Fukushimaulykken, pålegg fra EU og et mål om et bedre og grønnere klima er bidragsytende. Gass har blitt en dyr råvare, likeså har kull. Strømprisene følger prisen på disse råvarene som en skygge. Vi er på vei dit at fossil kraftproduksjon skal erstattes av fornybar kraftproduksjon.

For barnemat å regne
Satsingen på fornybar energi i Norden er for barnemat å regne hvis vi løfter blikket ut i resten av Europa. Der bedriver de etablerte industrilandene massiv utbygging innen sol- og vindkraft.

Alt tyder på at vi vil ha et overskudd på energi i Norden, og sende masse kraft sydover. Og på kontinentet vil utfasingen av fossil kraftproduksjon og det stadig økende innslaget av fornybar energi skape utfordringer.

Ingen av- og på-bryter
Utfordringene er relatert selve strømleveransen. Overgangen fra fossil kraftproduksjon, som kan skrus av og på etter behov, til ikke-regulerbar fornybar energi utfordrer stabiliteten. Det er ikke en av- og på-bryter, men naturen som råder over fremtidens kraftproduksjon.

Naturen avgjør
La oss se litt frem i tid. Den fossile kraftproduksjonen kan være på det minimale. Hva skjer med strømleveransen de dagene det er kaldt, vindstille og lite sollys? Om den grønne bølgen fortsetter vil strømforsyningen bli svært ustabil i perioder.

Kraftverk på standby
I et ustabilt kraftregime vil spørsmålet om reserver eller back up sentralt. Dette vil bestemme prisen når naturen ikke spiller på lag med kraftproduksjonen. Og det er en kostnad som nødvendigvis ikke måles i kWh, men i et fast kronebeløp. Hvor mye skal en produsent ha for at et stort gasskraftverk skal stå standby som reserve 97 prosent av tiden?

Sikkerhetsabonnement
Som forbruker kan man gå fra å betale for KWh, til å betale for å være sikret forsyning av strøm i perioder der forholdene er ugunstige for fornybar kraftproduksjon. Da har i praksis strømregningen gått over et abonnement, og kWh er mer eller mindre forsvunnet. Tiden da du kunne lese av måleren og vite strømregningen, er kanskje passert i et scenario med mye fornybar energi.
Kronikken er skrevet av kraftekspert, Andreas Myhre.