Nyhetsartikkel

09 februar 2018

Ingen fordeler for strømkundene

Den som ikke tilpasser frokost og klesvask til nye tidspunkter, vil bli straffet økonomisk, skriver Odd Handegård.

I en del aviser har det pågått en debatt mellom Miljøvernforbundet (Kurt Oddekalv) og Energi Norge (Aslak Øverås) om «smarte» strømmålere. Utgangspunktet for Oddekalv var at de «smarte» strømmålerne kan påføre oss strålingsskader. Denne påstanden er foreløpig ikke dokumentert, og eventuelle langtidsvirkninger er det umulig å si noe om. Dessverre bidrar Miljøvernforbundets innlegg derfor til å avspore debatten om strømmålerne, og det har gitt Energi Norge anledning til å skrive sin egen eventyrhistorie – som er like tvilsom som Miljøvernforbundets.

Etter mitt syn handler en mer relevant historie om økte strømpriser og et betydelig velferdstap for folk flest.

De nye «smarte» strømmålerne har helt andre formål enn kraftbransjen vil ha det til: De «smarte» strømmålerne har absolutt ingen fordeler for vanlige strømkunder. Målerne skal først og fremt bidra til at norske husstander skal endre sitt forbruksmønster. Strømmålerne skal bidra til å begrense vår bruk av strøm når vi har mest bruk for den (morgen og middag). Den som ikke tilpasser frokost, dusjing, klesvask og middag osv. til nye tidspunkter, vil bli straffet økonomisk.

En ny strømtariff («effekttariff») er en integrert del av målerne. Tariffen skal innføres om et par år. Det er slett ikke slik at det er el-bilen, varmekabler og induksjonsovner hos de av oss som har best økonomi som er problemet. Det er vanlige husholdningers varierende el-bruk bransjen oppfatter som hovedproblemet – det er toppene av det totale forbruket som skal bort. Effekttariffen skal gi så høye strømpriser på bestemte perioder av dagen at folk skal skremmes bort fra sin normale el-bruk.

Men ettersom de færreste vil ha mulighet til å endre særlig på sine vanlige rutiner, blir konsekvensen en betydelig prisstigning på strøm for det fleste av oss – og det er akkurat det som er kraftbransjens hensikt (større inntekter på bekostning av strømkundene) – selv om Øverås prøver å pakke konsekvensene inn i svada om (kostbare) «smarte» løsninger (apper) som automatisk skal kunne skru av og på panelovner og varmtvannsberedere i takt med variasjonene i strømpris.

Folks strømforbruk har alltid variert i løpet av døgnet og året – norske kraftverk har aldri hatt problemer med å håndtere slike variasjoner. Når de nå angivelig vi få problemer, så har det helt andre årsaker enn hva bransjen hevder. Årsaken er rett og slett at bransjen planlegger å eksportere så mye strøm (3 nye kabler kommer i drift de neste årene) at det ikke blir nok stabil strøm igjen til norske forbrukere, som i stedet – etter hvert – vil bli påtvunget ustabil vindkraft fra Norge og EU og fossilt produsert elektrisitet fra EU.

Det planlagte underskuddet og kaoset i norsk strømforvaltning er altså hovedårsaken til at kraftbransjen nå lokker med «lavere strømpriser» til folk som tilpasser seg, dvs. til de som ikke dusjer om morgenen, de som legger middagen til kveldstid og de som skrur av panelovnen om vinteren.

De «smarte» strømmålerne betyr et betydelig velferdstap for de fleste, i tillegg til mye dyrere strøm.

Odd Handegård

Kommentarer

kommentarer