Nyhetsartikkel

11 januar 2018

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Magasinfyllinga under 70 prosent. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 69,7 prosent. Det er 1 prosent høyere  enn normalen for årstida. Det er en normal magasinfylling.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 2,6 prosenteiningar, mot 1,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 68,7 prosent, og minimumverdien 42,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 75,9 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 61,0 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 72,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer