Nyhetsartikkel

03 januar 2018

Miljøorganisasjoner vil stanse kraftkabelbygging

Flere organisasjoner mener nye kraftkabler til utlandet vil tappe norske vassdrag på kort tid. De ber om stans i byggingen av Statnetts kabel til England.

– Vi er veldig redde for effekten nye utenlandskabler vil ha på norsk natur. Effektkjøring gir dramatiske konsekvenser for særlig fisk, men også insektfauna, fugler og planter som lever i nærheten av vassdragene, sier generalsekretær Maren Esmark i Norges Naturvernforbund til Klassekampen.

Sammen med Norsk Jeger- og fiskeriforbund, Den Norske Turistforening, Sabima, Norsk Friluftsliv og Norsk Ornitologisk Forening har Naturvernforbundet skrevet myndighetene.

De ber om at byggingen av to kraftkabler til Storbritannia stanses.

Kraftkablene vil gjøre det lønnsomt for norske kraftverk å produsere ekstra mye kraft når prisen er høy i utlandet.

Derfor frykter organisasjonene såkalt kortsiktig effektkjøring, som vil føre til rask endring i vannstanden i vassdrag og elver.

Leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, reagerer kraftig på budskapet i brevet.

Han mener den faglige vurderingen er useriøs og at det ikke er mulig å gå over til kun utslippsfrie energikilder uten kraftutveksling mellom land.

Også LOs industriforbund er skeptiske til bygging av kraftkabler til utlandet. De frykter det vil føre til høyere strømpriser i Norge.

 

Kommentarer

kommentarer