Nyhetsartikkel

03 januar 2018

Grib muligheden for at fordele regningen retfærdigt

Nord- og vestjyder betaler mere end deres del af regningen for Danmarks grønne omstilling.

Det har politikerne nu en oplagt mulighed for at rette op på – og den mulighed bør bruges, lyder det i et åbent brev til ministeren. Opbakningen til den grønne omstilling står på spil.

Vest- og nordjyder betaler en uforholdsmæssig stor del af regningen for Danmarks grønne omstilling. Det er nemlig i disse områder en stor del af de danske vindmøller er opstillet og drejer lystigt rundt. De producerer i perioder langt mere strøm end de lokale forbrugere kan bruge, og hele landet får dermed glæde af den jyske vindenergi. Men reglerne i dag gør, at husstande og virksomheder i disse områder får en ekstra regning fordi de lokale netselskaber har store omkostninger forbundet med at transportere den grønne strøm i de lokale distributionsnet og ikke mindst nettabet derfra.

– For den enkelte forbruger er det ikke mange penge – men for virksomhederne er det mange penge. Og det bliver værre og værre år for år, siger Lars Naur, der er administrerende direktør hos NOE Net, til Dagbladet Holstebro, der også har fået øje på sagen. Og Lars Naur fortsætter:

– Tabet har kun udsigt til at blive større med årene, da der fortsat kommer flere og større møller i det vestjyske område.

Den eksisterende udligningsordning sikrer, at en begrænset del af regningen fordeles ligeligt mellem alle danske elkunder, men de vest- og nordjyske elkunder betaler fortsat en større del af kagen, blot fordi de bor i et vindrigt område. Nye udbudsregler for landvind, kystnære møller og sol er nu på vej, og i den forbindelse skal udligningsreglerne justeres.

Dén anledning bør politikere bruge til at tilpasse udligningsordningen og sikre, at de samlede omkostninger ved transport af den grønne strøm fordeles ligeligt blandt alle danskerne. Det skriver en lang række borgmestre, direktører for store virksomheder og energiselskaber fra Vest- og nordjylland i et åbent brev til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Folketingspolitiker og energiordfører Thomas Danielsen (V) siger til Dagbladet Holstebro, at han er meget opmærksom på sagen, og at næste skridt er ”at finde en løsning, hvor alle Danmarks forbrugere deler de øgede udgifter”. Derfor tager han sagen med videre til energiforligskredsen.

– Den simple løsning er at tage alle omkostninger ved VE-energi og fordele dem blandt alle forbrugere. Selskaberne har selv tilbudt at sørge for det gennem Dansk Energi. Det er jeg personligt positiv overfor, men lige nu ved vi ikke, hvordan de forskellige partier forholder sig til løsningen, siger Thomas Danielsen.

Opbakningen til vedvarende energi er på spil
I brevet til ministeren står der, at ”Vi håber, at ministeren vil tage denne økonomiske geografiske skævvridning alvorligt og benytte den politiske lejlighed til at igangsætte et arbejde med hensigt på at løse problematikken. Vi er med på, at det ikke er en enkelt opgave, men det er en nødvendig opgave at få løst”.

Hvis ikke regningen bliver fordelt mere ligeligt blandt alle danskere, så risikerer man opbakningen til den vedvarende energi, lyder det i brevet:

”Hvis vi fortsat skal sikre lokal opbakning til opførelse af ny elproduktion baseret på vedvarende energi, samt kunne tiltrække borgere og virksomheder til vores område af landet, kræver det et grundigt eftersyn og en ændring af reglerne, så omkostningerne til at håndtere den vedvarende energi fordeles ligeligt mellem alle danske elkunder.”

De har skrevet til ministeren

 • H.C. Østerby, Borgmester, Holstebro Kommune
 • Mads Jakobsen, Borgmester, Struer Kommune
 • Erik Flyvholm, Borgmester, Lemvig Kommune
 • Iver Enevoldsen, Borgmester, Ringkøbing/Skjern Kommune
 • Arne Boelt, Borgmester, Hjørring Kommune
 • Birgit Hansen, Borgmester, Frederikshavn Kommune
 • Kristian Gade, Adm. direktør, Landbo foreningen Holstebro-Struer
 • Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord
 • Jens Axel Birn, Adm. direktør, Vald. Birn A/S
 • Johannes Palsson, Adm. direktør, FF Skagen A/S
 • Jens A. Borup, Bestyrelsesformand FF Skagen A/S
 • Lars Naur, Adm. direktør, NOE Net og Jysk Energi AMBA, Bestyrelsesformand Vestjyske Net 60 kV A/S
 • Jacob Møller, Adm. direktør, RAH AMBA, Næstformand Vestjyske Net 60 kV A/S
 • Morten Hjort, Adm. direktør, Vestjyske Net 60 kV
 • Jens Møller Lee, Bestyrelsesformand, Nord Energi
 • Peder Kjeldgaard, Adm. direktør, Nord Energi
 • Anders Stouge, Vicedirektør, Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer