Nyhetsartikkel

03 januar 2018

1,9 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgraden i norske magasin 72,3 prosent

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,2 prosenteiningar, mot 1,4 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 70,4 prosent, og minimumverdien 45,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 78,3 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 63,4 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 75,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 52, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer