Nyhetsartikkel

15 desember 2017

Kraftsektoren i Europa CO2-fri innen 2050

I lys av den globale klimaavtalen fra Paris og behovet for endring i energisektoren, har Europas kraftselskaper og Eurelectric lansert visjonen om et CO2-fritt kraftsystem innen 2050.

Visjonen som ble presentert 7. desember, lyder slik: Gjennom et effektivt fungerende marked vil sektoren være med å bygge en europeisk økonomi basert på ren og fornybar energi og et bærekraftig samfunn for alle europeere.

Les hele dokumentet her

– Gjennomføring av visjonen vil gi norsk kraftnæring betydelige muligheter for å levere både mer fornybar energi til Europa og lagrings- og systemtjenester for energi, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Storskala elektrifisering
For å redusere energibruk og bedre luftkvalitet i byene, ønsker sektoren storskala elektrifisering av bygninger og transportsektor.

– Europa har fått opp øynene for at elbilen både er energisparende og fungerer minst like godt som bensinbilen. Utslippene er også lavere, selv med kull i energimiksen som produserer strømmen. Denne miksen vil dessuten bare bli renere og renere, påpeker Ulseth.

Visjonen vil signeres av store europeiske selskaper i en seremoni i Brussel 8. februar 2018.

Pressemelding fra Eurelectric

Kommentarer

kommentarer