Nyhetsartikkel

14 desember 2017

– Utfordrer den nasjonale kontrollen

7. november fremmet regjeringen forslaget om tilslutning til EUs energibestemmelser om naturgass og elektrisitet, inkludert tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Men for å mildne inntrykket av suverenitetsavståelse, ønsker regjeringen at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge.

Stortinget skal behandle saken i vårsesjonen 2018. Men stortingsflertallet har allerede gått inn for å avsette penger til kontingent til ACER i 2018. Det går SV og Senterpartiet imot.

«ACER vil utfordre den nasjonale kontrollen som vi har over reguleringen av strømmarkedet i dag, og det er uklart hva en tilslutning i dag vil bety av fremtidig suverenitetsavståelse.», skriver Sp i sin merknad og gjør klart at partiet ønsker å beholde nasjonal kontroll over reguleringen av strømmarkedet.

Kommentarer

kommentarer