Nyhetsartikkel

14 desember 2017

Liten støtte til ACER

Liten folkelig støtte til å la EU-byrået ACER bestemme disponeringa av norsk strøm.

Bare 18 prosent av de spurte i en meningsmåling støtter regjeringens forslag om å legge norsk gass og kraft under EUs reguleringsmyndighet ACER.

Regjeringen og stortingsflertallet går inn for å legge enda mer myndighet i energisektoren under EU, og foreslår for Stortinget at Norge skal få en rekke nye EU-bestemmelser for naturgass og elektrisk kraft, kalt EUs «tredje energipakke», inn i EØS-avtalen.

Men dette er ikke akkurat noe folkekrav, viser en meningsmåling bestilt av Nei til EU, der spørsmålet var:

«Overvåkingsorganet ESA i Brussel skal på vegne av EUs energibyrå treffe bindende vedtak om norsk strøm og kraft. Støtter du at Norge knytter seg til dette?»

Hva slags flertall på Stortinget?

Resultatet var at 44 prosent av de spurte ikke støtter norsk tilknytning til ACER. 38 prosent vet ikke hva de skal mene. Bare 18 prosent er enig.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sine velgere er blant de mest skeptiske. Bare 12 prosent av Frp-velgerne i undersøkelsen går inn for tilslutning til dette.

Frp har imidlertid gjort klart at de ønsker å avstå norsk suverenitet både på energi og andre områder.

Mange av dagens stortingsrepresentanter er også uenig i norsk tilslutning til ACER, viser en kandidatundersøkelse Nei til EU gjennomførte før stortingsvalget i september.

Står politikerne på sitt, vil det ikke være 3/4 flertall for suverenitetsavståelsen i Stortinget. Men regjeringspartiene, trolig med støtte fra Ap, vil sannsynligvis hevde at det ikke trengs kvalifisert flertall for et vedtak om norsk tilslutning til ACER.

Les også:  –  Her kan KrF spare 55 millioner i statsbudsjettet på EUs energibyrå ACER

– La oss ikke overlate dette til EU
En av veteranene i norsk energiforvaltning, forhenværende direktør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), nå 85-årige Erling Diesen, engasjerer seg fortsatt i norsk energipolitikk.

– Energipakka har ikke med eierskap å gjøre, men med disponeringen av krafta. Vi er veldig opptatt av at vi skal ha nasjonal kontroll, ikke bare på eierskap, men også disponering, sier Diesen til ABC Nyheter.

Han er med i gruppa Energiveteranene, som siden 1997 har arbeidet for at de store verdier som ligger i vannkraften, skal komme hele befolkningen til gode og for å sikre et nasjonalt og offentlig eierskap til vannkraften.

– Vi blir mer og mer integrert i Europa, med flere kabler. Vi er knallharde på at bare Statnett skal ha eierskap til utenlandskabler, sier Diesen.

Disse kablene skal, uansett eierskap, EUs ACER via EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, ha en viss myndighet over.

– La oss beholde makten over energipolitikken vår, appellerer leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, til ABC Nyheter.

– Jeg ser ikke grunn til å overlate noe som helst av dette til EU. Vi snakker om å avgi kontrollen over vår viktigste evigvarende ressurs, fossefallene. Dette handler om forutsetning for norsk industri, om strømpris og forsyning i et kaldt langstrakt land, rett og slett arvesølvet vårt, legger hun til.

Kommentarer

kommentarer